Hyttene i Urevassbotn

Hyttene er pr i dag utleid på åremål. 

Første mulighet kan bli fra 01.01.2017 dersom kontrakt på Urevasshytta ikke blir forlenget. Interesserte kan ta kontakt på epost:  post@urevassbotn.no

Hyttene ligger i flott beliggenhet ved Geiteryggen. Ideelt for alle om liker jakt-, fiske- og friluftsliv.


Urebyhytten, Vierbotnhytten og Urevasshytten ligger lett tilgjengelig langs Riksvei 50. Perfekt for deg som vil legge inn et stopp på veien mellom Vestland og Østland.
Skarvå ligger på fjellet 1200 moh, 45 min. gange fra bilvei.


Sett av et par dager og benytt tiden til jakt-, fiske- eller fotttur i dette flotte landskapet. Fiskekort for stangfiske i vassdraget langs fv 50. Sjå mer info under Jakt og fiske.